Category Info Tandartsen

Info Tandartsen

Indien u een patiënt met een endodontisch probleem wilt verwijzen, kunt u uw verwijzing per post, email (info@endoheemskerk.nl) of telefonisch bij ons aanmelden . Wilt u de patiëntengegevens, zoals naam, geboortedatum, adres en woonplaats vermelden, en alle bij u bekende telefoonnummers van de patiënt. Indien u hierover beschikt, stellen wij het op prijs als u ook een email adres en een BSN nummer aan ons doorgeeft. Om de aard en mogelijke duur van een endodontische behandeling te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u ook één of meerdere röntgenfoto’s al dan niet met O.P. van het betreffende element meestuurt. Na de behandeling sturen wij uw röntgenfoto’s weer retour, tezamen met het behandelverslag...

Read More