Info Tandartsen

Indien u een patiënt met een endodontisch probleem wilt verwijzen, kunt u uw verwijzing per post, email (info@endoheemskerk.nl) of telefonisch bij ons aanmelden . Wilt u de patiëntengegevens, zoals naam, geboortedatum, adres en woonplaats vermelden, en alle bij u bekende telefoonnummers van de patiënt. Indien u hierover beschikt, stellen wij het op prijs als u ook een email adres en een BSN nummer aan ons doorgeeft. Om de aard en mogelijke duur van een endodontische behandeling te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u ook één of meerdere röntgenfoto’s al dan niet met O.P. van het betreffende element meestuurt. Na de behandeling sturen wij uw röntgenfoto’s weer retour, tezamen met het behandelverslag. Als u uw verwijzing per email aanlevert, ontvangt u van ons een digitaal behandelverslag en de door ons gemaakte röntgenfoto’s per email. Nadat wij uw verwijzing ontvangen hebben sturen wij de patiënt een bevestiging en extra informatie over de behandeling. Daarna zullen wij met de patiënt zo spoedig mogelijk een afspraak maken. De wachtlijst is ongeveer 2 weken, maar is het zeer urgent, dan kunt u het beste zelf even telefonisch of per email contact opnemen met onze praktijk. Wij kijken uit naar een goede en plezierige samenwerking.