Werkwijze

Algemeen

Na verwijzing door uw eigen tandarts kunt u met ons contact opnemen voor het maken van een consult afspraak. Tijdens deze afspraak bespreekt de tandarts-endodontoloog de reden van de verwijzing door uw tandarts en stelt hij een diagnose.

Indien nodig wordt een of twee fotos gemaakt voor het vaststellen van de diagnose.

Indien uw tandarts  recent een  rontgen foto gemaakt heeft van de betreffende tand of kies, deze kan per mail naar info@endoheemskerk gestuurd worden zodat er geen of minder fotos tijdens consult gemaakt hoeven te worden.

Aan de hand van de diagnose worden de behandelingmogelijkheden met u besproken en indien de behandeling mogelijk is wordt de vervolgafspraak gemaakt. Ook krijgt u een prijsopgave,

Wanneer kunt u terecht?

Op dit moment kunt u binnen 1a 2 weken terecht voor consult. De afspraak voor behandeling wordt naar aanleiding van het consult gemaakt. De tijd tussen het consult en de behandeling is ongeveer 2 weken.

pijn klachten

Wij beseffen ons heel goed dat in sommige gevallen het consult en de behandeling niet zo lang kunnen wachten. Hiervoor houden wij ruimte over in de agenda. Deze plekken in de agenda vullen alleen op na overleg tussen uw eigen tandarts en onze tandarts – endodontoloog. Ben u al onder behandeling bij ons dan kunt u direct contact met ons opnemen.